למידה משמעותית בעקבות טעות של תלמיד

מדור: מנסיוננו

כתבה: סיגל יגרמן.

תקציר: המחברת מתארת שיעור בנושא סדרה חשבונית. השיעור התחיל כשיעור שגרתי בבדיקת שיעורי בית. התייחסות רצינית להערה בלתי צפויה של תלמיד, שהייתה יכולה להתפרש כטעות ולהיזנח, הובילה להתפתחות שלשיעור דיון חוקר מעניין ומשמעותי במיוחד. הפעילות בשיעור, בנוסף לעיסוק מעמיק במושגים הרלוונטיים לסדרה חשבונית, הביאה את התלמידים לחוש את הצורך בהוכחה.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit