הבדלים בין המגדרים בלימודי המתמטיקה בכיתות ז'-יב' חלק Ι

מדור: מנסיוננו

כתבה: חנה דויד

תקציר: המחברת מביאה סקירת ספרות העוסקת במחקרים בילאומיים ובהשפעת ההבדלים בין המיגדרים על ההישגים במתמטיקה בעולם ובמיוחד בישראל, בשנים - 1999-1963. תוצאות המחקרים מתייחסות לשלש שכבות גיל: כיתה ד', כיתה ח', כיתה יב'.

הערה: חלק ΙΙ מופיע בעל"ה 28 .

מקור: על"ה 27 , תשס"ב 2001


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit