קידום חשיבה רב ייצוגית בתחילת לימודי האלגברה

מדור: מחקר

כתבו: אלכס פרידלנדר ומיכל טבח

תקציר: המחברים מדווחים על מחקר שערכו בחטיבת הביניים, בנושא מעבר בין ייצוגים שונים של מושג הפונקציה. במאמר קיימת התייחסות לתיאור סיטואציית הבעיה, הצגת שאלות חקר ושאלות משוב.

מקור: על"ה 27, תשס"ב 2001


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit