חקירת משוואות ריבועיות ופונקציות ריבועיות עם פרמטרים: פתרונות ושגיאות שכיחים

כתבו: פסיה צמיר ונעה סמוראי

מדור: מהמחקר בחינוך המתמטי

מקור: על"ה 60 תשפ"ב, 2022.

תקציר: בספרות המחקרית מדווח כי לומדים מתקשים בהתרת בעיות אלגבריות המכילות משתנים. מחקרים בודדים מצביעים על כך שהתייחסות לפרמטרים, המשמשים לחילופין (ולעיתים בו זמנית) בתפקידים של משתנה ושל קבוע, מעלה את רף הקושי. עם זאת, בעיות פרמטריות מזמנות עיסוק בהכללה ובהפשטה של מהלכי פתרון ודיון רחב בישויות מתמטיות כגון משוואות, אי־שוויונות ופונקציות. המחקר המדווח במאמר זה בדק ידע של תלמידים הלומדים מתמטיקה ברמת 5 יח"ל בבית ספר תיכון ושל סטודנטים, בנושא משוואות, פונקציות ואי־שוויונות פרמטריים ממעלה שנייה. במאמר זה אנו מתמקדות בניתוח ידע לומדים לגבי חקירת משוואות פרמטריות ממעלה שנייה, בהצגת ביטויים של ידע ושל שגיאות שכיחות שעלו בפתרונותיהם.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos