מודל 'מטרות-אמצעים' ככלי לניתוח תפיסות של מתרגלים למתמטיקה בבית ספר וירטואלי

כתבה: שולה וייסמן

מדור: מהמחקר בחינוך המתמטי

מקור: על"ה 59 תשפ"א, 2021.

תקציר: במאמר זה יוצג מודל לניתוח תפיסות של מורים ושל מתרגלים בשיעורי מתמטיקה. המודל פותח במחקר שנערך בסביבה וירטואלית ועוסק במטרות ההוראה ובאמצעים המשמשים להשגת המטרות. מטרת המחקר הייתה לבחון שינויים בתפיסות המוצהרות של מתרגלים, בדרכי ההוראה שלהם ובקשר בין התפיסות לבין מימושן בפועל בשיעורים. במאמר זה יוצג אחד הממצאים העיקריים של המחקר והוא מודל 'מטרות-אמצעים' שנבנה מתוך איסוף הנתונים הרחב שנערך במחקר ושבעזרתו נותחו הנתונים. כמו כן תוצג דוגמה לשימוש במודל לשם ניתוח שינויים בתפיסות של מתרגל במהלך שנה של הוראה. המודל הינו גנרי ויכול לשמש גם במסגרות הוראה אחרות.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos