פונקציה ריבועית בקשר משפחתי חלק ב

תיאור: פעילות זו היא פעילות המשך לפעילות שעסקה במשפחות של פונקציות. בפעילות הראשונה הודגש ההיבט הגרפי, והופיעו בה משפחות של פונקציות שבכל אחת מהן לכל הפונקציות הייתה נקודה משותפת. בפעילות זו הדגש אלגברי והאפיון אינו בהכרח נקודה משותפת. הפעילות מזמנת צורך להפעלה של טכניקה אלגברית: הצבת ערך מספרי בביטוי אלגברי, פתרון משוואות ריבועיות ולינאריות, פתרון אי-שוויונות, שימוש בנוסחאות הכפל המקוצר, פעולות בביטויים אלגבריים, פתרון משוואה ריבועית פשוטה עם פרמטר והתייחסות לשיעור ה-x של קדקוד הפרבולה.
מומלץ לבצע את הפעילות כהמשך לפעילות "פונקציה ריבועית בקשר משפחתי – חלק א".

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית   عائلات من الدوال التربيعيّة الجّزء


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos