פונקציה ריבועית בקשר משפחתי חלק א

תיאור: פעילות זו עוסקת במשפחות של פונקציות. הדגש בפעילות זו הוא ההיבט הגרפי. התלמידים מכירים משפחות של פונקציות ריבועיות מהצורות הבאות:
f(x)=〖ax〗^2 ; f(x)=〖ax〗^2+c ; f(x)=〖a(x-p)〗^2 ; f(x)=〖a(x-p)〗^2+k
בפעילות זו נדון במשפחות אחרות של פונקציות – משפחות שבכל אחת מהן לכל הפונקציות השייכות למשפחה יש נקודה משותפת – מעין "נעץ".
המטרה בפעילות זו היא שהתלמידים יאפיינו כל אחת מהמשפחות של הפונקציות, יבחינו בתכונות המשותפות לפונקציות השייכות למשפחה ויחקרו את תכונות המשפחה וכך יבינו את תפקיד הפרמטר בכל אחת מהמשפחות.
בפעילות התלמידים מתבקשים לזהות את הדמיון ואת השוני בין הפונקציות השייכות לאותה משפחה, למיין גרפים וביטויים השייכים או לא שייכים למשפחה ולקבוע את ערך הפרמטר לפי נתונים אודות פונקציה מסוימת השייכת למשפחה.
מומלץ לבצע אחרי פעילות זו את פעילות ההמשך "פונקציה ריבועית בקשר משפחתי – חלק ב'" שבה יש צורך להפעלה של טכניקה אלגברית.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית   عائلات من الدوال تربيعيّة الجزء الأوّل


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos