בדרך הקלה

תיאור: מטרת הפעילות היא לפתח אצל התלמידים את ההתבוננות המבנית בביטויים אלגבריים ובמשוואות, במטרה לגלות בתוך התבניות מבנים חוזרים, המאפשרים לפשט ולקצר את העבודה, ולהכשיר את הקרקע ללימוד משוואות דו ריבועיות, משוואות טריגונומטריות, משוואות מעריכיות ועוד בחטיבה העליונה.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos