טיפול שורש

תיאור: הפעילויות בדף שלפנינו נוגעות כולן בפעולות חישוביות ואלגבריות המשלבות שורשים.

המטרה היא לחזק את המיומנויות האלגבריות בחיבור וחיסור עם שורשים כמו גם כפל וחילוק עם שורשים. כחלק מהתרגול יש שימוש במשפט פיתגורס, בדמיון ובנוסחאות הכפל המקוצר.

בפעילויות השונות מתנסים בהכפלת מספר או ביטוי עם שורש בביטוי אחר בכדי לקבל מספר ללא שורש.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos