הכל זהב

תיאור: מטרתה הראשונית של הפעילות "הכל זהב" היא לשמר ידע קודם מלימודי הגאומטריה לקראת נושאים מרכזיים שילמדו בהמשך. כך משלבת הפעילות נושאים בגאומטריה (דמיון משולשים וסכום זוויות במצולע) שהתלמידים רכשו בכיתה ח' ובתחילת כיתה ט' עם תוכן אלגברי ופתרון משוואות ריבועיות הנמצא בלב חומר הלימודים של כיתה ט' כאן גם פוגשים התלמידים משוואה ריבועית שפתרונותיה הם מספרים אי-רציונליים כזריעת זרעים לעתיד.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos