טענות והיפוכן

תיאור: דף הפעילות עוסק בקשר שבין טענות והיפוכן. הפעילות מזמנת שימוש באלגברה למטרת הוכחה, הן בטענות אלגבריות והן בטענות גאומטריות, וכן חיפוש דוגמאות נגדיות לשם הפרכה. נציין שהפרכה של טענות שגויות באמצעות דוגמאות נגדיות אינו המוקד העיקרי של הפעילות. לנושא של הפרכות תוקדש פעילות אחרת.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos