על תופעות מספריות ונוסחאות הכפל המקוצר

תיאור: הפעילות שלפנינו מתרגלת ומחזקת את השימוש בנוסחאות הכפל המקוצר, תוך כדי התבוננות בתופעות מספריות יפות שהפענוח שלהן הוא בהישג ידם של תלמידים בכיתה ט'.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit