על תופעות מספריות ונוסחאות הכפל המקוצר

תיאור: הפעילות שלפנינו מתרגלת ומחזקת את השימוש בנוסחאות הכפל המקוצר, תוך כדי התבוננות בתופעות מספריות יפות שהפענוח שלהן הוא בהישג ידם של תלמידים בכיתה ט'.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos