שלוש הצגות לפונקציה הריבועית

תיאור: הפעילות עוסקת במעבר בין הייצוג הגרפי של הפונקציה הריבועית, לבין שלושת הייצוגים האלגבריים שלה: הצורה הקודקודית, הצורה הכפלית והצורה הכללית. חקר התכונות של הפונקציה הריבועית בפעילות זו, מתבצע על ידי מעבר בין הייצוגים השונים, כמעט מבלי לבצע חישובים.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית    التمثيلات الجبريّة الثلاث للدالّة التربيعيّة  


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos