שימושים של טכניקה אלגברית

תיאור: מטרת הפעילות היא לתרגל פירוק לגורמים לפי: זיהוי גורם משותף ונוסחאות כפל מקוצר. הפירוק ישמש לחישובים מהירים וקלים, הוכחת התחלקויות ופתרון בעיות.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית   استعمالات أساليب جبريّة


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos