שימושים של טכניקה אלגברית

תיאור: מטרת הפעילות היא לתרגל פירוק לגורמים לפי: זיהוי גורם משותף ונוסחאות כפל מקוצר. הפירוק ישמש לחישובים מהירים וקלים, הוכחת התחלקויות ופתרון בעיות.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית   استعمالات أساليب جبريّة


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit