נקודות האפס של הפונקציה הריבועית

תיאור: הפעילות עוסקת בקשר שבין ההצגה הגרפית של הפונקציה הריבועית לבין משוואות שניתן לפתור תוך התבוננות בגרף. מתאימה לשילוב לאחר ההכרות עם הצורה הקודקודית ועם הצורה הכללית של פונקציה ריבועית, אך טרם הצגת הדרכים האלגבריות לפתרון משוואה ריבועית. הדיון הוא במספר פתרונות, או בפתרונות שניתן להסיק מהצגה גרפית נתונה ומתכונות הפרבולה.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית النّقاط الصفريّة للدالّة التربيعيّة


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos