חיזוק מיומנויות טכניות - פירוק לגורמים

תיאור: מטרת הפעילות היא לחזק אצל התלמידים את המיומנות האלגברית בנושא פירוק לגורמים, ולהשתמש בפירוק לצמצום שברים אלגבריים ולפתרון משוואות בדרך קלה. התרגול כולל שימוש בכל ארבע השיטות של פירוק לגורמים: הוצאת גורם משותף, פירוק בעזרת נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק לפי קבוצות, פירוק הטרינום.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית   تقوية مهارات جبريّة- التحليل إلى العوامل


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos