חיזוק מיומנויות טכניות - פירוק לגורמים

תיאור: מטרת הפעילות היא לחזק אצל התלמידים את המיומנות האלגברית בנושא פירוק לגורמים, ולהשתמש בפירוק לצמצום שברים אלגבריים ולפתרון משוואות בדרך קלה. התרגול כולל שימוש בכל ארבע השיטות של פירוק לגורמים: הוצאת גורם משותף, פירוק בעזרת נוסחאות הכפל המקוצר, פירוק לפי קבוצות, פירוק הטרינום.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית   تقوية مهارات جبريّة- التحليل إلى العوامل


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit