math ball

בית ספר: חטב דפנה קרית ביאליק

שמות התלמידים: איתי לוין, לירן תורגמן, רון גלנסקי

מורה מנחה: שירה בן אפרים

תיאור: פתרון תרגילים במשחק מחשב

זכה בפרס על משחק מחשב מצטיין

הוראות המשחק

סרטון המשחק


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit