שבץ נא

בית ספר: אח"י תקוע

שמות התלמידים: רעיה זון, תהילה טבריס, אילת אהבה שפיץ, ניבה זינגר, רני פריד

מורה מנחה: יעל סטון-קדושי

תיאור: שבץ-נא עם מספרים. אבני המשחק כוללים מספרים שליליים, חזקות וסוגריים וכן את פעולות החשבון. מטרת המשחק הוא תרגול פעולות חשבון עם מספרים שליליים, חזקות וסדר פעולות חשבון.

הוראות המשחק

סרטון המשחק


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit