שטח משולש בקיפולי נייר

paper foldingהמחשה אינטראקטיבית לחישוב שטח המשולש באמצעות קיפולי נייר כולל שאלות לכל מיני מצבים של המשולש לאחר הקיפול.

Unable to display content. Adobe Flash is required.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit