משפט פיתגורס במישור ובמרחב

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: פיצוח המיישם את משפט פיתגורס במרחב.

 

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: בפיצוח מוצגות צורות גאומטריות בעיצוב של פרחים ויש לחשב את שטחן.

 

 

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: בפיצוח חידות לחישוב שטחים הדורשות יישום של משפט פיתגורס וידע על המעגל.

 

 

 

 


מקור: שעשועי מתמטיקה 

אופי הפעילות: מאמר מבית "אלף אפס" המספר את סיפור מסע היתדות בן ה-3700 שנים על שלשת המספרים הידועה כשלשת פיתגורס. כתבו: זיוה דויטש, עקיבא קדרי.

משפט פיתגורס- מבחר הוכחות ללא מילים, ועוד חידות בנושא.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit