שטח משולש מחצית שטח המקבילית

triangle areaסרטון הדגמה של מקרים בהם שטח המשולש מהווה מחצית משטח המקבילית כולל חישובי שטחים למשולש והמחשתם ע"י נוסחאות.

Unable to display content. Adobe Flash is required.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit