הערכה בארץ ובעולם

סקירת ספרות מאת האגף לתוכניות לימודים של תכניות לימודים להוראת מתמטיקה בעולם:
סקירת ספרות זו עוסקת בחמש תכניות לימודים להוראת מתמטיקה בכיתות הגבוהות של בית הספר התיכון בחמש מדינות נבחרות: אנגליה, יפן, צרפת, רוסיה ומדינת מישיגן בארה"ב. מטרת העבודה היתה לבחון את הרציונל העומד ביסוד תכניות הלימודים האלה, את התכנים ואת דרכי ההוראה וההערכה הנהוגות בהפעלת התכניות מתוך כוונה כי המידע המובא בדוח זה ישרת את צוותי הפיתוח של תכניות הלימודים העוסקים בכך במערכת החינוך בישראל.


 

Timss- Trends in International Mathematics and Science Studies
אחת לארבע שנים נבחנים תלמידים הלומדים בכיתה ח' במבחן בינלאומי הנקרא TIMSS. מבחן זה בודק את הידע של התלמידים בארבעה נושאים עיקריים: חשיבה כמותית (כולל תובנה מספרית), אלגברה, גאומטרייה וחקר נתונים. קיימת התאמה בין התכנים המופיעים במבחן הבינלאומי ובין תכנית הלימודים המחייבת בחטיבת הביניים. המבחן נערך רק במדגם של בתי ספר שנדגמו באותה עת.

המרכז מספק נתונים אמינים על הישגים במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידים בארצות שונות.
תוכלו לעיין בספר ובו פריטים מהמבחנים שנערכו בשנים 1999-2003

סרטי וידיאו של שיעורים במתמטיקה ובמדע שצולמו במסגרת טימס


 

Sample Imageסטנדרטים להערכה של NCTM
National Council of Teachers of Mathematics

 


 

Sample Imageמבחני פיזה

PISA- Programme for the International student Assessment
מבחן PISA הוא מבחן בינלאומי של מדינות ה OECD הבודק אוריינות של תלמידים בני 15 בשלושה תחומים: אוריינות קריאה, אוריינות מדעית ואוריינות מתימטית. המבחנים בארץ נערכים אחת לשלש שנים בכיתות ט'-י'. באתר המפמ"ר פרטים נוספים על המחקר ודוגמאות מתורגמות לעברית וערבית.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit