PISA

Sample Imageמבחני פיזה

PISA- Programme for the International student Assessment
מבחן PISA הוא מבחן בינלאומי של מדינות ה OECD הבודק אוריינות של תלמידים בני 15 בשלושה תחומים: אוריינות קריאה, אוריינות מדעית ואוריינות מתימטית. המבחנים בארץ נערכים אחת לשלש שנים בכיתות ט'-י'. באתר המפמ"ר פרטים נוספים על המחקר ודוגמאות מתורגמות לעברית וערבית.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit