PISA

Sample Imageמבחני פיזה

PISA- Programme for the International student Assessment
מבחן PISA הוא מבחן בינלאומי של מדינות ה OECD הבודק אוריינות של תלמידים בני 15 בשלושה תחומים: אוריינות קריאה, אוריינות מדעית ואוריינות מתימטית. המבחנים בארץ נערכים אחת לשלש שנים בכיתות ט'-י'. באתר המפמ"ר פרטים נוספים על המחקר ודוגמאות מתורגמות לעברית וערבית.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos