תוכניות לימודים להוראת מתמטיקה בעולם

סקירת ספרות מאת האגף לתוכניות לימודים של תכניות לימודים להוראת מתמטיקה בעולם:
סקירת ספרות זו עוסקת בחמש תכניות לימודים להוראת מתמטיקה בכיתות הגבוהות של בית הספר התיכון בחמש מדינות נבחרות: אנגליה, יפן, צרפת, רוסיה ומדינת מישיגן בארה"ב. מטרת העבודה היתה לבחון את הרציונל העומד ביסוד תכניות הלימודים האלה, את התכנים ואת דרכי ההוראה וההערכה הנהוגות בהפעלת התכניות מתוך כוונה כי המידע המובא בדוח זה ישרת את צוותי הפיתוח של תכניות הלימודים העוסקים בכך במערכת החינוך בישראל.


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos