תשפב - הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי

kenes22 banner

הכנס יועד למורים ולאנשי חינוך מתמטי ויעסוק בנושאים רלוונטיים למורים בחט"ב ובחט"ע בכל קבוצות הלימוד. 

הכנס התקיים השנה ביום שני, ז' בסיון תשפ"ב, 06.06.2022 במרכז הכנסים, קיבוץ שפיים.

לימודי המתמטיקה מהווים אבן יסוד ברכישת ההשכלה במערכת החינוך בישראל.
העיסוק במתמטיקה מכוון לפיתוח מיומנויות ורכישת ידע לקראת השתלבות בלימודים גבוהים, בצד פיתוח כישורי חשיבה הנחוצים לכל אדם בוגר.
בשנים האחרונות התרחב מאוד היקף ההוראה והלמידה באמצעים דיגיטליים. תוכנית הכנס תציג את הפעילות הרבה המתרחשת בתחומי ההוראה בבית הספר העל יסודי (חט"ב וחט"ע), בהכשרת המורים למתמטיקה ובמחקר האקדמי בתחום החינוך המתמטי, בדגש על שילוב התוכן הדיגיטלי, ובחינת היתרונות והחסרונות שבו.
יוארו נקודות מבט מגוונות, ויודגשו העושר האינטלקטואלי והיצירתיות שמאפשר התווך הדיגיטלי בחינוך המתמטי.

הכנס אורגן על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי ביחד עם מפמ"ר מתמטיקה, אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית משרד החינוך ומנהל חינוך טכנולוגי.

 

משוב לכנס

 

תוכנית הכנס

08:30-09:15
התכנסות וכיבוד
09:15-09:30

פתיחה וברכות

גב' דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך
פרופ' רוזה לייקין, דיקן הפקולטה לחינוך – אוניברסיטת חיפה

09:30-09:50

הרצאת מליאה: למידה משולבת דיגיטל, מדיניות ופרקטיקה

מר מוהנא פארס, סמנכ"ל ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי במשרד החינוך

מצגת

09:50-10:20

הרצאת מליאה: מהי למידה דיגיטלית?

גב' נרית כץ, מפמ"רית מתמטיקה 

10:20-11:00

הרצאת מליאה: מתמטיקה - ללמוד מהלב

פרופ' אביב גיבלי, ראש המחלקה למתמטיקה במכללת אורט בראודה כרמיאל

מצגת

11:00-11:20 הפסקה
11:20-13:00 מושבים מקבילים חלק א' 
13:00-14:00  ארוחת צהריים
14:00-15:05  מושבים מקבילים חלק ב' 
15:05-15:15  מעבר למליאה
15:15-16:00 

מפגש מליאה מסכם: מתמטיקה כרעיון גדול

צוות הפיקוח על המתמטיקה במשרד החינוך

מצגת

מצגת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos