השתלמות למורי חט"ב - מודלים לחשיבה (תשפ"ג-תשפ"ד)

צוות פרויקט מודלים לחשיבה מזמין מורים למתמטיקה להשתתף בקורס הכשרת מורים לשנת הלימודים תשפ"ג- תשפ"ד. 
התוכנית בניהול אוניברסיטת חיפה, בתמיכה של קרן טראמפ ומשרד החינוך.

ההשתלמות מיועדת למורי מתמטיקה המלמדים בחט"ב.

מועד ההשתלמות: אוגוסט-דצמבר 2023 (30 שעות)

לצפייה בסילבוס ההשתלמות ולהרשמה

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit