השתלמות מדריכים קיץ תשע"ח

תכנית ההשתלמות וקישור למצגות:
יום שני - 2.7.2018

 

התכנסות ורישום

פתיחה: מוהנא פארס

אולם דקל א אולם דקל ב אולם השיטה א אולם השיטה ב אולם רימון
משימטיקה

הוראה עם סרטונים

מדריך להסרטת סרטונים

המרא"ה: הסתכלות עד לבגרות הקלי"ם 5
תכנית להכשרת סטודנטים
דיבייט:
דילמות בהוראת המתמטיקה
גליה גונן סוהא רואשדה פאתנה מרג'יה ד"ר שי אולשר סוהיל שריף שולה וייסמן אנא וקנין, מרב פוגל, סיגל זוארץ
הפסקה
הקניית תוכן והקניית מיומנויות – ד"ר דוד פיילכנפלד (אולם רימון)
הפסקת צהריים וקבלת חדרים
הדרכה במאה ה-21 – ד"ר רותי רייז (אולם רימון)
הפסקה
אולם דקל א אולם דקל ב אולם השיטה א אולם השיטה ב אולם רימון
משימות הערכה מתוקשבות
מכון וייצמן
הבזקי חדשות מתמטיות המרא"ה: חט"ב, הסתכלות מכיתה ט' לכיתה י' הקשר בין גרף הפונקציה לנגזרת בניית שיעורים מתוקשבים בעזרת טד אד
גליה גונן פרופ' נצה מובשוביץ-הדר ד"ר שי אולשר נעמה טל חוה כהן
הפסקה
"לא על הספר לבדו..." - אנא וקנין (אולם רימון)
ארוחת ערב
"געגוע" – מופע מוזיקלי

 

יום שלישי - 3.7.2018

 

אולם דקל א

אולם דקל ב

אולם השיטה א

אולם השיטה ב

אולם רימון

וידקטיקה – פתוח מקצועי באמצעות צילום עצמי

קהילות רכזים חט"ב

התיכון הוירטואלי והאתגר חמש

פעילות עם דסמוס

מה למקומות גאומטריים ולגאומטריה?

פרופ' ירון להבי, עמי ברעם

איילת קריספין, פאתנה מרג'יה

דני שטייניץ

רות ארז,
אסתי זינגר

אנא וקנין

הפסקה

אולם דקל א

אולם רימון

אולם השיטה א

אולם השיטה ב

אולם דקל ב'

השטח המעופף – סדנה בנושא אינטגרלים

משחקים מזמני למידה

אתר מחוז ירושלים – תאור האתר והשימוש בו 

יד ביד לקראת הבגרות

ערכה למורה

Class.me

מזל אלטחן,
תמי ווינרובסקי
מועדון ה-5

אייל שלמה

אליאב זיו

יעל נוריק

אמיר ליס

הפסקה

אולם דקל א

אולם רימון

אולם השיטה א

אולם השיטה ב

אולם דקל ב'

משאלת בגרות לשאלת למידה

רפלקציה בהוראה-שיעורי הבית של המורה

פורטל התוכן החינוכי

אוריינות מתמטית – כלי ומטרה

Class.me

יניב סופן-
מועדון ה-5

מיכל מדמון

מירטה לוין

אינה וולטמן

אמיר ליס

הפסקה

משולחן המפמ"ר – נרית כץ 

הפסקת צהריים

אולם דקל א

אולם דקל ב

אולם השיטה א

אולם השיטה ב

אולם רימון

מדריכים מחוזיים חט"ב– דגשים בהדרכה
מפגש סגור

מועדון ה-5 מזוויות שונות:

מועדון ה-5,
הצמחת מובילים, מהקהילה לכיתה,
חידון הקהילות

מבחן ככלי אבחון

מחשב"ה

ניצה שיאון

גאולה סבר, ג'ניה גולדברג, סוהיר עאסלה

רינה זבודניק

ד"ר טלי נחליאלי

הפסקה

יעדים לקראת תשע"ט בחט"ב – ניצה שיאון  
יעדים לקראת תשע"ט בחט"ע  צלילה חדש

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit