הוראת אנליזה וגיאומטריה בשיטות חדשניות בחטיבה העליונה - אתר הקורס (תש"ף)

תכנית הקורס

עבודת הסיכום

עבודת סיכום חליפית


 מפגש ראשון 12.12.2019:


מפגש מקוון סינכרוני 17.12.2019:


מפגש מקוון סינכרוני 28.01.2020:

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos