פיתגורס

Active Image

פעילות מקוונת בנושא"משפט פיתגורס" 

מסע בעולם המרתק של רשת האינטרנט, תבקרו באתרים ממקומות שונים בעולם, העוסקים בפיתגורס האדם ופעלו לעולם המתמטיקה ותיישמו את משפט פיתגורס בבעיות שונות.

כתבה וערכה - נאווה מזרחי חט"ב "מיכה רייסר"- ראשון לציון


הרפתקאה פיתגורית

מאמר מבית "אלף אפס" המספר את סיפור מסע היתדות בן ה-3700 שנים על שלשת המספרים הידועה כשלשת פיתגורס.

כתבו: זיוה דויטש, עקיבא קדרי


משפט פיתגורס

מבחר הוכחות ללא מילים, מאמר של "אלף אפס".

ועוד חידות בנושא ויישומו.


 "כל דבר הוא מספר"

מאמר על תפיסותיו של פיתגורס את מושג המספר ואת המספרים הרציונאליים.

מאמר מאת "בארץ הדעת" כתב רועי יהושע.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit