יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות - 4

יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות - 4

יצורי הפרא לומדים לפתור משוואותpdf 1יצורי הפרא משוואות 4

 

השלימו את הטבלה ופתרו את המשוואות.


תוכלו להיעזר ביישום האינטראקטיבי. (Algebra Tiles)

 


    -  ניתן לבנות משוואות ולפתור אותן
       (MODEL/SOLVE AN EQUATION)

   -  לתרגל פתרון משוואות בשלב אחד
      (SOLVE A GIVEN EQUATION, variable on both sides)

Sample Image

Sample Image

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit