יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות - 4

יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות - 4

יצורי הפרא לומדים לפתור משוואותpdf 1יצורי הפרא משוואות 4

 

השלימו את הטבלה ופתרו את המשוואות.


תוכלו להיעזר ביישום האינטראקטיבי. (Algebra Tiles)

 


    -  ניתן לבנות משוואות ולפתור אותן
       (MODEL/SOLVE AN EQUATION)

   -  לתרגל פתרון משוואות בשלב אחד
      (SOLVE A GIVEN EQUATION, variable on both sides)

Sample Image

Sample Image

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos