יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות - 2

יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות - 2

יצורי הפרא לומדים לפתור משוואות |pdf 1יצורי הפרא משוואות 2

 

Sample Image

 

השלימו את הטבלה ופתרו את המשוואות. 

תוכלו להיעזר ביישום האינטראקטיבי. (Algebra Tiles)

                                                                                                                                                                              
    -  ניתן לבנות משוואות ולפתור אותן
       (MODEL/SOLVE AN EQUATION)

   -  לתרגל פתרון משוואות בשלב אחד
      (SOLVE A GIVEN EQUATION, 2 steps)

Sample Image
Sample Image

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos