אינטגרל של פונקציה זוגית ואי זוגית

תקציר|pdfאינטגרל של פונקציה זוגית ואי זוגית|pdfמדריך למורה

 

ניתן להיעזר ביישומון

1. נתון גרף הפונקציה (f(x בתחום בו x חיובי.

א. השלימו את הגרף כך ש-f(x) תהיה פונקציה אי זוגית.

הסבירו מהי התכונה האלגברית של פונקציה זוגית ומה משמעותה הגאומטרית בגרף.

even and odd function

 

ב. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת S את ערך האינטגרל:

1.

 

2.

 

3.

 

ג. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת A את ערך האינטגרל:

1.

 

2.

 

3.


2. נתון גרף הפונקציה בתחום בו x חיובי.

א. השלימו את הגרף כך ש-f(x) תהיה פונקציה זוגית.

   הסבירו מהי התכונה האלגברית של פונקציה זוגית ומה משמעותה הגאומטרית בגרף.

 even and odd function

ב. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת S את ערך האינטגרל:

1.

2. 

3. 

ג. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת A את ערך האינטגרל:

1. 

2. 

3. 


 3. נתונה הפונקציה   ונתון הגרף שלה.

odd and even3 

א. הראו כי (f(x אי זוגית.

ב. הסבירו מדוע

ג. האם נכון לומר כי  ?

ד. חשבו   . נמקו.
היעזרו בתכונת המחזוריות של הפונקציה.

 


4. נתונה הפונקציה 

א. הראו כי .

ב. סרטטו סקיצה לגרף (g(x.

ג. חשבו את האינטגרל .


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit