אינטגרל של פונקציה זוגית ואי זוגית

תקציר|pdfאינטגרל של פונקציה זוגית ואי זוגית|pdfמדריך למורה

 

ניתן להיעזר ביישומון

1. נתון גרף הפונקציה (f(x בתחום בו x חיובי.

א. השלימו את הגרף כך ש-f(x) תהיה פונקציה אי זוגית.

הסבירו מהי התכונה האלגברית של פונקציה זוגית ומה משמעותה הגאומטרית בגרף.

even and odd function

 

ב. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת S את ערך האינטגרל:

1.

 

2.

 

3.

 

ג. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת A את ערך האינטגרל:

1.

 

2.

 

3.


2. נתון גרף הפונקציה בתחום בו x חיובי.

א. השלימו את הגרף כך ש-f(x) תהיה פונקציה זוגית.

   הסבירו מהי התכונה האלגברית של פונקציה זוגית ומה משמעותה הגאומטרית בגרף.

 even and odd function

ב. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת S את ערך האינטגרל:

1.

2. 

3. 

ג. נתון כי: . הביעו אם אפשר בעזרת A את ערך האינטגרל:

1. 

2. 

3. 


 3. נתונה הפונקציה   ונתון הגרף שלה.

odd and even3 

א. הראו כי (f(x אי זוגית.

ב. הסבירו מדוע

ג. האם נכון לומר כי  ?

ד. חשבו   . נמקו.
היעזרו בתכונת המחזוריות של הפונקציה.

 


4. נתונה הפונקציה 

א. הראו כי .

ב. סרטטו סקיצה לגרף (g(x.

ג. חשבו את האינטגרל .


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos