השפעת טרנספורמציות אלמנטריות על הגרפים של e^x ו- ln⁡(x)

תיאור: לפניכם שאלה העוסקת בפונקציות הלוגריתמית והמעריכית, ובהשפעות של פעולות שונות כגון שיקופים, הזזות ומתיחות אנכיות על פונקציות אלו. בהמשך מופיעות שאלות נוספות להעמקה.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos