השפעת טרנספורמציות אלמנטריות על שטחים ואינטגרלים

תיאור: לפניכם שאלה קצרה העוסקת בהשפעה של פעולות שונות על פונקציות כגון הזזות ומתיחות, על שטחים ואינטגרלים. בהמשך יש עיסוק בתכונת אי-זוגיות של פונקציה ותרגול נוסף.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos