טיול בנהריה

תיאור: הפעילות מתאימה לתלמידי כיתה ז' ו-ח' בקבוצות הגבוהות. במהלך פתרונה התלמידים מתמודדים עם פענוח מידע ופירוש של נתונים ונדרשים להמרות בין ייצוגים, תוך שימוש בשיקולים ובמיומנויות המתמטיות הבאות: חיבור וחיסור מספרים מכוונים, ערך מוחלט של מספר מכוון, הבנה של המושג 'מרחק נקודה מישר' וההבדל בינו לבין מרחק בין שתי נקודות, קריאת נתונים מתוך גרף, זיהוי המשמעות של הנתונים, בניית גרף, חשיבה והנמקה.

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos