וקטורים לתוכנית החדשה ל-4 יח"ל

וקטורים גיאומטריים

תיאור: לפניכם אוסף שאלות בנושא וקטורים גיאומטריים עבור 4 יח"ל. השאלות עוסקות בחישובים בתוך גופים במרחב באמצעות חשבון וקטורים גיאומטריים בלבד. 

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية


וקטורים גיאומטריים ואלגבריים - שאלות משולבות

תיאור: לפניכם אוסף של 10 שאלות בצירוף הסברים מלאים ופתרונות בנושא וקטורים, המשלבות בין המיומנויות והידע הנדרשים ביחס לוקטורים גיאומטריים ואלה הנדרשים ביחס לוקטורים אלגבריים.

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos