תנועה בכבישים - משימות אינטגרטיביות

תיאור: הפעילות עוסקת בפתרון שאלות תנועה בדרך גרפית תוך שילוב בין הנושאים: פונקציה קווית, יחס, חפיפת משולשים ודמיון משולשים. הפעילות עוסקת בגרפים המתארים מרחק מנקודת יציאה כפונקציה של זמן. בגרפים אלה משמעות השיפוע היא מהירות. כשמדובר בשני גרפים במערכת צירים אחת מבחינים בין מקרים בהם מתוארת יציאה מאותו מקום בהפרש זמנים או יציאה ממקומות שונים באותו זמן או בהפרש זמנים. הפתרונות הנדרשים מבוססים על הבנה ולא על טכניקה אלגברית.

למורה

לתלמיד

حركة في الشوارع أسئلة شموليّةأسئلة شموليّة

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit