סביב משולשים ומלבנים - משימות אינטגרטיביות

תיאור: הפעילות עוסקת בשילוב בין מיומנויות וידע הקשור בצורות גאומטריות: חפיפה ודמיון משולשים, חישוב שטח, חישוב היקף, חישוב על פי משפט פיתגורס לבין ידע ומיומנויות מהתחום המספרי בהקשר של יחס והסתברות לבין ידע ומיומנויות מהתחום האלגברי בהקשר של הפונקציה הקווית.

למורה

לתלמיד

حَوْل المثلّثات والمستطيلات أسئلة شموليّةأسئلة شموليّة

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos