מרובעים במערכת צירים - משימות אינטגרטיביות

תיאור: הפעילות עוסקת בפונקציות קוויות וצורות גאומטריות שיוצרים הגרפים שלהן במערכת צירים. במסגרת ההוראה של הנושא 'פונקציה קווית' עוסקים בתכונות של הגרפים, כמו מקבילות או חיתוך בין ישרים. בהוראת התחום הגאומטרי עוסקים בחפיפת משולשים, דמיון משולשים, תכונות ומשפטים הקשורים במשולשים שווי שוקיים או משולשים ישרי זווית. השילוב בין התחומים מוצע בפעילות זו באמצעות קישור בין תכונות היסוד של מערכת צירים מאונכת, לבין תכונות גיאומטריות של מרובעים ומשולשים. התלמידים נדרשים להתייחס לתכונות של גרפים, לאפיין באמצעותם מרובעים ומשולשים, למצוא נקודות חיתוך של ישרים, ולחשב אורכים, יחס בין אורכים, שטחים והיקפים. בפעילות נדרש גם שימוש במשפט פיתגורס.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית أشكال رباعيّة في هيئة المحاور مهام شموليّة  

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit