בכמה דרכים? סופרים אפשרויות כהכנה לנוסחת ברנולי - חלק ב

תיאור: פעילות זו היא אחת משתי פעילויות המובילות להבנת המקדם n k המופיע בנוסחת ברנולי. בפעילות הנוכחית מספר בעיות ספירה שזורעות את הזרעים לקראת הבנת המקדמים, מבלי לעסוק כלל בהסתברות.

למורה

לתלמיד

بكم طريقة؟


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos