שיפוע של פונקציה קווית מותחים קפיצים

תיאור: הפעילות נועדה לחזק את ההבנה של מושג השיפוע של פונקציה קווית דרך תיאור מקרה – סיפור. בסיפור: לקפיצים שונים מידת גמישות שונה. מידת הגמישות נלמדת באמצעות מדידות של אורכי הקפיצים בהתאם לכוח המופעל עליהם. כך ניתן לבנות גרפים על פי נקודות, בהן שיעור ה-X הוא מספר יחידות כוח שמופעלות על הקפיץ ושיעור ה-Y הוא אורך הקפיץ. מתוך המדידות השונות לומדים מהי מידת השינוי באורך הקפיץ בהפעלה של יחידת כוח אחת שהיא, למעשה, המספר המייצג את השיפוע.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית م ةّ يلَالدا الخطي َةّل َّ َاستطالة النوابض

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit