שיפוע של פונקציה קווית מותחים קפיצים

תיאור: הפעילות נועדה לחזק את ההבנה של מושג השיפוע של פונקציה קווית דרך תיאור מקרה – סיפור. בסיפור: לקפיצים שונים מידת גמישות שונה. מידת הגמישות נלמדת באמצעות מדידות של אורכי הקפיצים בהתאם לכוח המופעל עליהם. כך ניתן לבנות גרפים על פי נקודות, בהן שיעור ה-X הוא מספר יחידות כוח שמופעלות על הקפיץ ושיעור ה-Y הוא אורך הקפיץ. מתוך המדידות השונות לומדים מהי מידת השינוי באורך הקפיץ בהפעלה של יחידת כוח אחת שהיא, למעשה, המספר המייצג את השיפוע.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית م ةّ يلَالدا الخطي َةّل َّ َاستطالة النوابض

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos