פונקציה קווית – בין קצב שינוי לשיפוע גרף, המספר סיפור

תיאור: פעילות זו עוסקת בהבנת הקשר בין קצב השינוי של הפונקציה לבין השיפוע של גרף הפונקציה דרך סיפור מחיי היום-יום – תהליך הורדה של תוכנה מהאינטרנט (בהנחה שקצב ההורדה קבוע). הפונקציות המוצגות בפעילות הן פונקציות יורדות המתארות את גודל התוכנה שנותר להורדה (ב-MB) כפונקציה של הזמן שחלף מתחילת ההורדה. פעילות זו היא פעילות המשך לפעילות: "שיפוע של פונקציה קווית – מותחים קפיצים", העוסקת במשמעות השיפוע בהקשר של סיפור, עבור פונקציות עולות.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית ال ّ دالةّال ّ خطيةّ ّ ّ والم ّ التغي ر ّ وتيرة ّ بين ّ ما ّ يل، ّ الّ ّ ّ خط ّ يّ البياني ّ ّ روي ّ قصة

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos