פונקציה קווית – בין קצב שינוי לשיפוע גרף, המספר סיפור

תיאור: פעילות זו עוסקת בהבנת הקשר בין קצב השינוי של הפונקציה לבין השיפוע של גרף הפונקציה דרך סיפור מחיי היום-יום – תהליך הורדה של תוכנה מהאינטרנט (בהנחה שקצב ההורדה קבוע). הפונקציות המוצגות בפעילות הן פונקציות יורדות המתארות את גודל התוכנה שנותר להורדה (ב-MB) כפונקציה של הזמן שחלף מתחילת ההורדה. פעילות זו היא פעילות המשך לפעילות: "שיפוע של פונקציה קווית – מותחים קפיצים", העוסקת במשמעות השיפוע בהקשר של סיפור, עבור פונקציות עולות.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית ال ّ دالةّال ّ خطيةّ ّ ّ والم ّ التغي ر ّ وتيرة ّ بين ّ ما ّ يل، ّ الّ ّ ّ خط ّ يّ البياني ّ ّ روي ّ قصة

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit