על מדרגות ויחסים - שיפוע של פונקציה קווית

תיאור: פעילות זו עוסקת בקשר שבין שיפוע של פונקציה קווית, גובה המדרגה, רוחב המדרגה והיחס שבין הניצבים במשולש ישר זווית שבו היתר הוא חלק מהגרף של הפונקציה. מטרת הפעילות: זיהוי היחס הקבוע בין הניצבים בכל המשולשים שנבנים על אותו גרף. היחס הקבוע הוא המספר המייצג את השיפוע. הפעילות מדגישה את הקשר בין רוחב המדרגה, גובה המדרגה, היחס ביניהם והמספר המיצג את השיפוע. הפעילות אינה ממוקדת בטכניקה האלגברית המשרתת את מציאת השיפוע באמצעות מנת ההפרשים.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית درجات ونسب ميل الد ال ة الخط ية

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos