פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית - חלק ב

תיאור: זוהי פעילות ראשונה שעוסקת במושגים: פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית. הפעילות מצמיחה אצל התלמיד את ההבנה ומובילה אותו להגדרה של המושגים. לפעילות מצורף יישומון.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  صندوق أدوات دالّة زوجيّة ودالّة فرديّة – قسم "ب “


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit