בכמה דרכים? סופרים אפשרויות כהכנה לנוסחת ברנולי - חלק א

תיאור: פעילות זו היא אחת משתי פעילויות המובילות להבנת המקדם n k המופיע בנוסחת ברנולי. בפעילות הנוכחית מספר בעיות ספירה שזורעות את הזרעים לקראת הבנת המקדמים, מבלי לעסוק כלל בהסתברות.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית بعدّة طرق؟ نعدّ الإمكانيّات كتحضيرًا لقانون برنولينعدّ 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos