MathDiskMathDisk היא תוכנה מתמטית חינמית, מבוססת פלאש, ליצירת גרפים ואיורים דו ותלת מימדיים דינאמיים. באתר סרטונים ידידותיים להדרכה. ההרשמה החינמית מאפשרת שמירת העבודות והעלתן לרשת.

 

 

 

 


 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit