דוידסון און ליין- למידה מתוקשבת- מאת מכון דוידסון, אוסף יישומונים והפעלות אינטראקטיביות בנושאים מתמטיים מגוונים, כגון מגדלי האנוי מאגנטייםמציג גרפים של פולינומיםחיבור וקטורים ועוד. היישומונים מלווים בהסברים והפעלות.

 

 


Sample Imageהסביבה הממוחשבת - לראות מתמטיקה - פונקציות: ספר אלקטרוני של מט"ח, סביבה ללימוד וחקירה של פונקציה קווית ופונקציה ריבועית. הסביבה כוללת אוסף של מצגות והסברים, משימות ותרגילים וכלים אינטראקטיביים (Applets) המסייעים בהמחשת הנושא הנלמד. הסביבה מעודדת בניית מודלים מתמטיים לתופעות מהחיים, חקירת פונקציה קווית ופונקציה ריבועית על ידי פיתוח מיומנויות חשיבה מתמטיות.

 


Sample Imageאנליזה– מאגר פריטים ממוחשבים: ספר אלקטרוני של מט"ח ללימוד אנליזה. הפריטים הממוחשבים שבמאגר יכולים לשמש להדגמה, לחקירה או לתרגול. המורה או התלמידים יכולים לבנות מאגר משימות אישי על פי תכנית הלימודים הנהוגה בבית הספר שלהם או על פי צרכיו האישיים של כל תלמיד.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit