Microsoft MathMicrosoft Math היא תוכנה אלגברית וגרפית של מיקרוסופט , ניתנת להורדה בחינם בגירסה עצמאית או לשילוב בתוך ה- word 2007. מטפלת בפונקציות ותכונותיהן כולל גרפים (דו ותלת מימד), חישוב נקודות קיצון, נגזרות ואינטגרלים ועוד. מבצעת מניפולציות ופותרת משוואות, מטריצות, וקטורים וגיאומטריה אנליטית (כולל פירוט שלבי הפתרון). תומכת בכתיבה ידנית לכן מתאים לשלבה גם בלוח החכם. 

ניתן להוריד גם מדריך למורה. 
מומלץ!

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit