משחקי אפליקציה תש"ף

2020 games logo


בית ספר: חטיבת ביניים גולדה מאיר, פתח תקווה

שמות התלמידים: אלון אבן טוב ועוז דאלי

מורה מנחה: רונן ארגוב

תיאור: אפליקציה המחשבת שטחים והיקפים

הוראות המשחק

סרטון המשחק


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit